Terug naar het theater en concertzaal – de technologie kan ons helpen

5 juni 2020

Na een periode waarin veel artiesten en acteurs contact zochten met hun publiek via gratis optredens is nu het besef gekomen gratis niet het juiste antwoord op deze crisis. Op 1 juni mogen de theater- en concertzalen weer open, maar met maximaal 30 bezoekers. Onder voorwaarden kan dit naar 100 personen worden opgeschaald.

In veel gevallen biedt dit geen rendabele exploitatie. Er zijn veel initiatieven om van gratis naar betaald te gaan door optredens via een betaalde livestreams aan te bieden. Enkelen zijn hiertoe in staat. De overheid kan hier een rol in kunnen spelen door een subsidieprogramma in te stellen, waarmee het mogelijk wordt om live streamen mogelijk te maken met een eenvoudige betaalmodule. Organisatoren van concerten en voorstellen kunnen hier samen met facilitaire bedrijven op inspelen.

Theater- en concertzalen missen betalend publiek

In brede zin wordt nagedacht hoe we stap voor stap terug kunnen keren naar kantoor, het sportveld, het theater of de concertzaal. Er is consensus over het feit dat we niet zonder een tussenfase kunnen terugkeren naar de situatie voor de Corona uitbraak. Geen volle stadions, geen volle concertzalen. Een dergelijke abrupte terugkeer zou een tweede golf van besmettingen kunnen veroorzaken.

We zullen een overgangsfase moeten creëren waarbij het aantal bezoekers beperkt blijft. De vraag is hoe we dat rendabel kunnen organiseren. Hoe kunnen we artiesten, muzikanten ondersteunen om terug te keren naar het theater, de concertzaal. Als we de 1,5 meter norm aanhouden zal niet meer dan 20 tot 30 procent van de beschikbare aantal plaatsen bezet kunnen worden. Hiermee is geen rendabele exploitatie mogelijk is.

Natuurlijk kan gesteld worden dat er dan toch wat geld binnenkomt, maar de vraag is of dat voldoende is. Waarschijnlijk niet. We zullen op zoek moeten naar creatievere oplossingen. Voor een deel kan dit gezocht worden in meerdere korte voorstellingen op één avond, voor een ander deel kan de technologie ons helpen. De afgelopen weken hebben we vele gratis streams van artiesten langs zien komen. Ook wordt duidelijk dat dit niet de oplossing. In NRC wordt bericht van de verschuiving van gratis naar betaald.

Betaalde livestreams aanbieden is een must

We zien gelukkig de eerste initiatieven van het registreren van de voorstelling/concert en die beschikbaar maken voor betalende klanten die vanwege de beperking van het aantal beschikbare plaatsen de voorstelling niet kunnen bijwonen. Hierbij blijft het unieke karakter van het optreden op de live locatie behouden. We hebben het dus niet over een tv-uitzending via een tv-zender, maar over een online stream die je kan kopen middels een virtueel kaartje. Hiermee worden de niet gevulde stoelen verkocht. Er zijn dus evenveel virtuele kaarten als niet gevulde stoelen. Je betaalt de normale ticketprijs en bekijkt de voorstellen via een app met de mogelijkheid om dit om dit af te spelen op een groot televisiescherm. Afspelen vindt plaats op HD kwaliteit. Je bent er dus bij in dat theater, het theater waar je normaal gesproken ook naartoe zou zijn gegaan.

Professioneel uitzenden tegen lage kosten

Het is van belang om de kosten voor de registratie zo laag mogelijk te houden. Om dit mogelijk te maken kunnen nieuwe technieken worden ingezet en ook in hoge kwaliteit zodat het op een groot scherm kan worden bekeken. Kern is dat alleen de camera mensen zich in het theater of concertzaal bevinden en dat de rest van de tv-crew hun werk verrichten op een centrale locatie (veelal het Mediacentrum in Hilversum). De camera beelden worden verstuurd naar de centrale locatie waar het vervolgens worden bewerkt tot tv-signaal. Dit signaal wordt gestreamd naar diegene die een virtuele ticket hebben gekocht voor de voorstelling.

Om de kosten verder te reduceren is het van belang dat dezelfde crew een aantal voorstellingen op een dag/avond verzorgt. Een tv-crew wordt betaald per dagdeel of dag. De kosten kunnen dan worden gespreid over meerdere optredens. Een goede programmering en planning is dan een voorwaarde. Dat kan leiden tot aangepaste aanvangstijden. Eén voorstelling/concert om 19:00 en de volgende om 21:00. Ook een goede verdeling over de week is hierbij van belang zodat de faciliteiten optimaal kunnen worden benut.

Grootschalige aanpak kan de sector helpen

Om deze mogelijkheden verder te ontwikkelen is het van belang dat dit op een zo groot mogelijke schaal wordt opgepakt, dat er een centrale planning komt van voorstellingen en concerten om kostbare en schaarse middelen zo efficiënt mogelijk te kunnen inzetten. Hierbij zullen organisatoren van voorstellingen/concerten, facilitaire tv-bedrijven dienen samen te werken om een optimaal schema te maken voor de productie van de voorstellingen. Ook zal er een app/website beschikbaar moeten zijn waar de consument een virtueel kaartje kan inwisselen voor een live voorstelling of concert.

Een andere belangrijke voorwaarde voor succes is de beschikbaarheid van verbindingen. Concertzalen, bioscopen en andere podia die al beschikking over een snelle glasvezelverbinding kunnen snel aan de slag.

Belangrijke rol voor de overheid – subsidieprogramma gewenst

Bedrijven die essentieel zijn voor de uitvoering van dit plan, hebben het financieel moeilijk. Veel opdrachten zijn weggevallen. Ze hebben het beschikbare geld hard nodig om deze crisis te overleven. Vaak is er een investeringsstop aangekondigd. Voor aanvullende investeringen in een dergelijk plan is het geld er eenvoudig niet. De overheid kan daarom een belangrijke schakel zijn om dit van de grond te krijgen. Hierbij gaat het om het uitwerken van het plan, de ontwikkeling van een app/website en het werven van concert en theaterzalen.

Verwacht mag worden dat na de opstartkosten, de registratiekosten kunnen worden opgebracht door de consumenten die een virtuele ticket kopen. Dit zal afhankelijk zijn van de grootte van de zaal. Kleine zalen zullen wellicht nog aanvullende subsidie nodig hebben.

Digitale technologie zal een belangrijke rol spelen om weer terug te keren naar een enigszins normaal functionerende samenleving. Telecompaper heeft over de jaren een uitgebreide database opgebouwd omtrent de digitale consument. Welke devices worden gebruikt, welke apps, hoe wordt er gecommuniceerd, hoe worden nieuwe communicatie middelen opgenomen, hoe snel penetreren de streaming aanbieders de TV markt. Met deze database kunnen we snel nieuwe inzichten krijgen hoe consumenten reageren op snel veranderende omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld snel inzicht worden verkregen hoeveel mensen nieuwe Corona tracking-apps kunnen gebruiken, immers de oudere toestellen zullen een dergelijke functie niet ondersteunen. We kunnen nagaan hoeveel mensen een ontoereikende internet verbinding hebben om effectief thuis te werken. We kunnen toetsen hoeveel mensen live concerten kunnen ontvangen en casten naar een groot TV scherm. Door aanvullende vragen toe te voegen aan de al rijke database kunnen we analyses maken die verder reiken dan de mening van consumenten. We kunnen dit ook toetsen aan de feitelijke omstandigheden.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoud

Andere insighs

Wat is de toekomst van de thuiswerkplek?

Werkgevers staan voor de vraag of thuiswerken alleen tijdens de Corona crisis dient te worden ondersteund of dat het structureel moet worden ingebed in het functioneren van de organisatie. Indien thuiswerken structureel gaat worden toegepast (ook na het beschikbaar komen van een vaccin) dan zullen de thuiswerkplekken verder geoptimaliseerd dienen te worden.

Lees verder »

Het internet slaagt voor de stress test

De afgelopen maanden is gebleken dat het internet geslaagd is voor de stresstest. Van het aantal mensen dat thuis werkt had, zo blijkt uit recent onderzoek van Telecompaper, slechts ca. 8 procent geeft aan dat men problemen heeft met de internetverbinding bij het thuiswerken.

Lees verder »

Snelle penetratie corona app een illusie

De overheid zet de ontwikkeling van de corona app door. Uit recent onderzoek van Telecompaper blijkt echter dat het een illusie is dat een dergelijke app snel een hoge penetratie kan krijgen. Om maximaal effectief te kunnen zijn is een penetratie van 60 procent gewenst. Indien de penetratie lager is dan zal de contact informatie van besmette personen via mondelinge overdracht verkregen moeten worden.

Lees verder »

Meer informatie?

We helpen u uiteraard graag met vragen die u heeft. Als u het formulier invult nemen we snel contact met u op.